Архив за етикет: читалищен секретар Столетово

Семинар по темата за расизма се проведе в София

Семинар по темата „Как да работим с млади хора по темата за расизма?“ се проведе в София на 9 и 10 октомври т.г. в СПА комплекс „Царско село“, активно участие в него взе и читалищният секретар на Столетово Любомир Петров. В обучението бяха включени над 20 участници от цялата страна , сред които и председателят на СНЦ „Млади, активни, креативни“ с. Куртово Катя Алексиева-Стойнова.

В профила на участниците за семинара попадаха учители, обучители, фасилитатори, младежки работници, представители на младежки структури, неправителствени организации и неформални групи. Участниците са подбрани на база мотивацията им за работа по темата за борба с расизма.

Особено актуални теми, сред които видим и невидим расизъм, методи за работа с млади хора по темата за борба с расизма и невидимия расизъм, повече и по-качествено антирасистко образование в училищна и извънучилищна среда, бяха дискутирани по време на двудневната обучителна програма. Посредством разнообразни игри, методи и споделяне на добри практики, които успешно биха могли да бъдат модифицирани спрямо средата и целевите групи в работата по темата за антирасизма, обучението се открои като изключително интересно и практически насочено.

Момент от обучителния семинар: представяне неравенство между различни общности като форма на расизъм| Снимка: Pro European Network, 10.10.2020 г.

Семинарът се организира от Сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, в рамките на проект „STAR – Заедно срещу расизма“, подкрепен от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Всички участници получиха удостоверение за участие в обучителния семинар. До края на годината се очаква да бъде преведен на български език и наръчникът „Съзвездия“, в който са събрани редица полезни и практични съвети за работа с младежи по темата за расизма. Екземпляр от наръчника ще получи всеки един от участниците.

Видео: Cazalla Intercultural| Youtube

Заглавна снимка: Pro European Network, Facebook| 10.10.2020 г.;