Архив за етикет: Софийска платформа

Изложба-базар на открито се провежда тази седмица в Столетово

Над 150 ръчно изработени от децата на Столетово артикула ще бъдат представени тази седмица на открита изложба-базар в центъра на селото. Изложбата-базар на открито ще бъде отворена всеки ден от 10:00 до 12:00 ч. в периода 06.0921 г. – 10.09.21 г. (понеделник – петък).

Артикулите бяха изработени по време на органзиираните творчески работилници в края на август т.г. Участие в тях взеха 20 деца между 7 и 11 години от населеното място, заявили участие за включването си в проекта.

Това е една от заключителните дейности по проект „Участвам – творя и променям“, иницииран от Мирослав Колев в партньорство с НЧ „Христо Ботев 1928 г.“ с. Столетово.

Дарените средства в рамките на базара ще бъдат насочени към облагородяване на детската площадка в долната част на селото (пътят за минералната баня).

„Проект „Участвам – творя и променям“ цели да създаде активна общност от подрастващи, която да бъде включена в дейността на местното читалище. Дейностите по проекта се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Софийска платформа“, в сътрудничество с неправителствената организация MitOst e.V. и фондация „Меркатор”.

Творчески работилници събират децата на Столетово

Проектът, който спечели местното читалище по инициатива на председателя му Мирослав Колев – “Участвам – творя и променям”, преминава към следващата си фаза. Предстоят организирането и провеждането на творчески работилници за децата от селото.

В тях ще се изработват различни сувенири и аксесоари, като основният фокус в работата ще е използването на природни материали. Работилничките ще се провеждат на два модула – от 17 до 19 август и от 24 до 26 август 2021 г. Участие в него ще вземат всички 20 деца, заявили желание за вклюването им в дейностите по проекта с началото му.

Старт на дейностите бе даден през първите летни месеци (май и юни 2021 г. – бел.а.) с провеждането на информационна кампания и поход в планината за събиране на приородни материали.

Инициативата цели да създаде активна общност от подрастващи, включвайки ги в дейността на местното читалище. Дейностите по проекта се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Софийска платформа“, в сътрудничество с неправителствената организация MitOst e.V. и фондация „Меркатор”. 

Повече за проекта можете да научите тук.

Читалището в Столетово с проект, насочен към подрастващите от селото

Участвам – творя и променям е проектът, с който читалището в Столетово ще ангажира с различни дейности деца между 7 и 11-годишна възраст с началото на лятото.

Дейностите по проекта се финансират от фондация „Софийска платформа“, в сътрудничество с неправителствената организация MitOst e.V. и фондация „Меркатор”. Размерът на финансирането възлиза на стойност 1350 лв., а дейностите по проекта ще стартират през май т.г.

„Участвам – творя и променям“ има за цел да изгради общност от подрастващи, включвайки ги в дейността на местното читалище. Дейностите конкретно ще бъдат насочени към работата на действащата към момента Читалищна работилничка „Подарък за теб“.

Дейностите по проекта ще включват формиране на групи от подрастващи, които ще бъдат организирани в провеждането на походи за събиране на природни материали, които ще бъдат влагани в изработката на различни сувенири; последващо обучение за доброволчество; формиране на творчески ателиета/работилници; провеждане на базари с общностни каузи и реализацията им впоследствие.

Това става ясно от подаденото проектно предложение за кандидатстване по програмата за активизиране на общности от малки населени места „Европа като общност на граждани“. Като краен резултат от дейностите по проекта от читалището очакват изградени нови общностни пространства и успешно реализирани инициативи. По този начин ще се работи за подобряване средата на живот в малкото населено място. Чрез въвличането на участниците от самото начало на процеса до самия му край ще създаде у тях чувство на удовлетвореност, а и последваща отговорност към създаденото. По този начин се изгражда устойчивостта на проекта във времето.

Припомняме, че това е вторият проект в рамките на програмата „Европа като общност на граждани“, финансиран от „Софийска платформа“ и нейните партньори. Първият проект, който бе спечелен от НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ – „РАВНИ – Работим активно заедно, винаги, независимо откъде сме и какви сме“ – се реализира в партньорство със СНЦ „Млади, активни, креативни“ с. Куртово, общ. Карлово.

Мирослав Колев е сред одобрените кандидати за участие във второто издание на програмата „Европа като общност на гражданите“

Председателят на читалищното настоятелство и кмет на село Столетово Мирослав Колев е сред одобрените кандидати за участие в програмата „Европа като общност на гражданите“. Тази есен предстои второто издание на програмата, разработена от Фондация „Софийска платформа“ в партньорство с неправителствената организация MitOst e.V., която се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Меркатор”.

Мирослав Колев по време на участието си в Национална конференция за насърчаване на четенето 2019| Велико Търново, 02.08.2019

Колев е един от 15-те одобрени участници, които ще се възползват от възможностите, които предлага програмата. Сред ключовите теми, по които ще се обучават одобрените участници се открояват: обучения за развиване уменията и компетенциите за работа по граждански каузи; комуникационни умения и застъпничество, гражданско образование и други обществено значими теми. След успешно приключване на обучителната част, кандидатите ще получат финансова и менторска подкрепа за реализирането на кауза на местно ниво. Срещата с активни граждани – станали част от програмата, предполага към изграждането на мрежа от съмишленици от цялата страна. Първият обучителен модул по програмата се очаква да се проведе през октомври т.г.

Припомняме, че в първото издание на програмата активно участие взе и секретарят на местното читалище – Любомир Петров. В партньорство с Катя Алексиева-Стойнова (председател на СНЦ „Млади, активни, креативни“ с. Куртово) тази есен предстои реализирането на общ проект на двете организации: „РАВНИ – Работим активно заедно, винаги, независимо откъде сме и какви сме“ се реализира в рамките на програмата „Европа като общност на гражданите“ (първо издание) и е насочен към решаване на идентифициран местен проблем, свързан ниското самочувствие на децата от селско училище, спрямо връстниците им от града.

Читалището в Столетово партньор в проект по програма „Европа като общност на гражданите“

РАВНИРаботим активно заедно, винаги, независимо откъде сме и какви сме“ е проект, насочен към решаване на проблема с ниското самочувствие на учениците, посещаващи училището в карловското село Ведраре. Катя Алексиева-Стойнова – председател на СНЦ „Млади, активни, креативни“ с. Куртово и Любомир Петров – секретар на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ с. Столетово обединяват усилията си, за да работят за повишаване увереността и уменията на учениците от малките населени места.

Като проблем на местно ниво, представителите на двете организации идентифицират липсата на увереност в собствените знания и умения на учениците, посещаващи учебно заведение в малко населено място (село), спрямо техните връстници в общинския център. Фактор с ключово значение за засилване липсата на увереност у децата се явява и етническата принадлежност на по-голямата част от посещаващите учебното заведение.

За преодоляване на стереотипите и минимизиране влиянието на фактора местоживеене и местообучение, групи от ученици между 10 и 11 години  от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ведраре и техни връстници от СУ „Васил Левски“ гр. Карлово ще бъдат включени в няколко общностни дейности. В дейностите по проекта се открояват различни интересни образователни занимания и игри – разработване на презентации за родните им места, провеждане на образователна игра „Лов на съкровища“, провеждане на открит урок  с децата в къща музей „Васил Левски“ гр. Карлово и други. Преди да стартират дейности по проекта, насочени пряко към децата, представители на двете организации ще проведат срещи с училищните ръководства на двете училища, както и беседа на тема междукултурно многообразие и толерантност с групите деца, които ще се включат в проекта.

С планираните дейностите по проекта се цели повишаване на междукултурния диалог и изграждането на умения и компетенции за екипна работа. Проектът „РАВНИ“ има за цел да мотивира децата да бъдат по-уверени във възможностите си, независимо откъде са и какви са, доказвайки им, че могат да работят активно заедно. Първите дейности по проекта предстои да бъдат реализирани наесен, а за осъществяването им двете организации ще получат общо финансиране в размер на 2700 лв.

Програмата, в рамките на която се реализира проекта, е „Европа като общност на гражданите“ – инициатива на фондация „Софийска платформа“ и базираната в Берлин неправителствена организация MitOst e.V., с подкрепата на фондация „Меркатор”. Същата е със срок на изпълнение между 01.08.2019 г. и 31.12.2022 г. Преди да предадат своето проектопредложение за решаване на проблем на местно ниво, представителите на двете организации преминаха обучение с продължителност 71 академични часа в 5 тематични модула: гражданско образование; гражданско участие; коалиции, общности, заинтересовани страни; проектно базирана работа, комуникации.

За актуалните дейности по проекта ще ви информираме тук, във фейсбук страниците на двете организации (тук и тук), както и на официалния уебсайт на СНЦ „Млади, активни, креативни“.

Повече за програмата и дейностите на Фондация „Софийска платформа“ можете да научите на официалния им сайт.

Читалището в Столетово с представител в програмата „Европа като общност на гражданите“

Секретарят на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ с. Столетово Любомир Петров е един от 25-те участници, които ще се включат в обучителната програма на Фондация „Софийска платформа“ – „Европа като общност на гражданите“. Това стана ясно след обявяване на резултатите от фондацията в началото на януари т.г. По информация на организацията 70 са били получените кандидатури за участие в проекта, а селекцията от 25-те активни граждани от страната е направена въз основа на няколко критерия, сред които:

  • интерес на кандидата по обществени, социални или културни теми;
  • добро познаване на проблемите на местната си общност;
  • вяра в силата на доброто образование;
  • желание за подобряване на средата в местната си общност;

От фондацията посочват още, че предимство е дадено на кандидатите, които имат предишен опит с теми/дейности, свързани с гражданско участие и гражданско образование.

През май 2019 г. Любомир Петров
участва в конкурса на Фондация „Димитър Цонев“
в подкрепа на българската журналистика

Секретарят на читалището ще премине 5 обучителни модула от по 3 дни всеки в периода януари – март 2020 г., в които ще усвои ключови знания и умения за реализиране на проекти на местно ниво, активизиране на местни общности в граждански инициативи; възможности за участие в различни европейски проекти за финансиране; работа с доброволци, училищни общности и местни медии, гражданско образование, права и демокрация.

Проектът „Европа като общност на гражданите“ е инициатива на неправителствената организация MitOst e.V. и Фондация „Софийска платформа”, като се финансира от Фондация „Меркатор”. Първият от петте обучителни модула ще се проведе между 31-и януари и 2-ри февруари.