Близо 1200 лв. за обогатяване фонда на библиотеката ще получи столетовското читалище

Читалищната библиотека при НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ с. Столетово ще обогати фонда си с близо 100 нови заглавия.

Средствата за закупуване на новите книги ще бъдат осигурени по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – II конкурсна сесия 2020 , след подадено проектно предложение от страна на читалището. Това стана ясно след публикуването на резултатите в сайта на Министерството на културата по-рано днес.

Председателят на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ Мирослав Колев изразява благодарността си към екипа, който стои зад разработването на проекта.